อาชีพและสินค้าเกษตรทุ่งช้าง

เกษตรกรรมทุ่งช้าง น่าน

ส้มสีทองทุ่งช้าง น่าน

ส้มสีทองทุ่งช้าง

ส้มทุ่งช้าง เป็นส้มเขียวหวานสายพันธุ์หนึ่งที่ปลูกในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดน่าน ส่งผลให้ผลส้มมีผิวเปลือกสีเหลืองทอง เป็นส้มเปลือกบาง เนื้อมีเส้นใยน้อย ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย รสชาติอร่อย เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดน่าน

เงาะทุ่งช้าง น่าน

เงาะทุ่งช้าง

เงาะทุ่งช้าง เงาะโรงเรียน ของดีอำเภอทุ่งช้าง ด้วยสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของอำเภอทุ่งช้างที่เอื้อต่อการปลูกไม้ผล ทำให้รสชาติของเงาะมีรสชาติและคุณลักษณะที่โดดเด่น “หวาน กรอบ ร่อน อร่อยเนื้อไม่ติดเมล็ด” และปลอดสารพิษสามารถรับประทานสดจากต้นได้อย่างปลอดภัย

มะม่วงหิมพานต์ ทุ่งช้าง

มะม่วงหิมพานต์

มะม่วงหิมพานต์ เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของทุ่งช้าง เป็นพืชที่ทนแล้ง ปลูกง่ายในสภาพอากาศชื้นและอบอุ่น น้ำไม่ท่วมขัง เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตเป็นเมล็ดสดไม่กะเทาะเปลือกหรือแปรรูปเพิ่มมูลค่าส่งจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้

กาแฟทุ่งช้าง น่าน

กาแฟ

กาแฟมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วิสาหกิจชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ แหล่งเพาะปลูกสายพันธุ์กาแฟชั้นดี ซึ่งไม่ใช่แค่ดีแบบธรรมดาๆ แต่เป็นความดีเลิศในระดับโลก

ยางพาราทุ่งช้าง น่าน

ยางพารา

ยางพาราเป็นพืชที่ทำให้เกิดการสร้างงานและอาชีพในอำเภอทุ่งช้าง สามารถทำรายได้ให้กับประชาชนช่วยลดและแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากชนบทสู่สังคมเมือง และส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน

error: Content is protected !!